Oversigt 1 Oversigt 1 - Gudsopfattelsen, Udbredelsen af Kendskabet til VML Oversigt 2 - Den frie Vilje, Nirwana, Guds Love, Æteren, Cellen, Mikrober, Livskim, Kim-Urbilleder, Lysomhylningen Oversigt 3 - Regeneration Oversigt 4 - Inkarnationerne, Tids- og Rumbegrebet, Jordens Lysomhylning, Solen, Jordens Glacialtider Oversigt 5 - Den astrale Genpart, Urdrifter, Instinkter, Hylsteret, Båndet, Hukommelse, Hypnose Oversigt 6 - Den psykiske Hjerne, Den astrale Hjerne, Den fysiske Hjerne, Talent, Geniet Oversigt 7 - Legemlige Abnormiteter, Fantomer Oversigt 8 - Søvnen, Skytsåndens Advarsler, Drømme, Frigørelser Oversigt 9 - Synsorganet, Dyr, Sammenstød mellem Mørkehobe Oversigt 10 - Mørkehobe, De sfæriske Verdener, Meteorsten, Astralt Uvejr Oversigt 11 - Naturkatastrofer, Lysbånd, Mørkets Udslag, Lourdeskilden Oversigt 12 - Gengældelsesloven, Reinkarnationsloven, Katastrofer Oversigt 13 - ÆTERBILLEDER: Fremtidsbilleder, Nutidsbilleder, Efterbilleder, Tankefantomer, Elementarånder, Besættelser Oversigt 14 - Menneskeracer, Kulturrigerne, Astrologi, Luther, Renaissancen, GENVEJEN Oversigt 15 - Det kulturelle Misforhold Oversigt 16 - De tre hold Ældste, Varigheden af Inkarnationsrækken, UFO Oversigt 17 - De Ældstes Genialitet, Menneskenes Uforstand, Adam og Eva, Børneopdragelse, Lovgivning, Værnepligten, Krig Oversigt 18 - Krigsførelse, Fædrelandskærlighed, En fælles Overstyrelse Oversigt 19 - Menneskehedens Vandring Oversigt 20 - De Yngstes afsluttende Bøn